System edukacyjny w PortugaliiJuż jutro rozpoczyna się kolejny rok szkolny, a wraz z nim okres wytężonej pracy. Część uczniów czeka na niego z dozą ciekawości, ale większość chciałaby, aby wakacje trwały dłużej. Jednak, jak to mówią, nie można mieć w życiu wszystkiego ;)

Nawiązując do tematu, chciałabym Wam zaprezentować jak wygląda system edukacyjny w Portugalii. Biorąc pod uwagę podział na poszczególne etapy nie odbiega on znacząco od systemu polskiego. Jednak po bliższej analizie możemy dostrzec pewne różnice.Źródło: Educação e formação em Portugal; Ministério da Educação Setembro de 2007


Podobnie jak w naszym kraju, także w Portugalii możemy skorzystać z tak zwanej edukacji przedszkolnej (a educação pré-escolar). Dostęp do niej mają dzieci, które ukończyły 3 rok życia. Jednak, ma ona charakter fakultatywny.

Kolejnym etapem nauki jest szkolnictwo podstawowe (o ensino básico). W Portugalii zostało ono podzielone na 3 osobne cykle:

1 cykl (1° Ciclo) – obejmuje cztery lata nauki
2 cykl (2° Ciclo) – obejmuje dwa lata nauki
3 cykl (3° Ciclo) – obejmuje trzy lata nauki

Co razem daje nam 9 lat, a edukacja w szkole podstawowej rozpoczyna się w wieku 6 lat i trwa do ukończenia 15 roku życia.

Następny etap stanowi szkolnictwo średnie (o ensino secundário). Edukacja na tym poziomie trwa trzy lata oraz ma charakter jednolity. W czasie nauki mamy dostęp do różnego rodzaju kursów kierunkowych:

Científico-humanísticos
Profissionais
Artísticos Especializados
Tecnologicos

Szkolnictwo wyższe zorganizowane jest w podobny sposób jak w Polsce tj. opiera się na trzech kolejnych stopniach: studia licencjackie (a licenciatura), studia magisterskie (o mestrado) oraz doktorat (o doutoramento) – tylko w wariancie uniwersyteckim. Ponadto, możemy również dokonać wyboru spośród szkolnictwa uniwersyteckiego (o ensino universitário) oraz technicznego (o ensino politécnico).

Comentários

Mensagens populares deste blogue

Portugalski, a hiszpański

Jak pisać po portugalsku na komputerze, czyli klawiatura portugalska

Książki do nauki języka portugalskiego (I) - Português XXI