Mensagens

A mostrar mensagens de Junho, 2016

Gramatyka – niby jedna, ale nie taka sama

Imagem
Myślę, że żadnej z osób uczących się języka obcego nie zdziwi fakt, iż wariant przedstawiany w podręcznikach różni się w pewnym stopniu, od gramatyki stosowanej na co dzień przez rodzimych użytkowników języka. Bynajmniej nie mam tutaj na myśli, błędów które często nam się zdarzają, także w języku ojczystym (te zdecydowanie należy eliminować), ale o przypadkach stosowania nadmiernie poprawnych form. Można to zaobserwować podczas wszelkiego rodzaju egzaminów językowych, gdzie spotkamy formy bardzo poprawne gramatycznie, ale jednak rzadko spotykane na ulicy.
Nieco podobna sytuacja ma miejsce w języku portugalskim. Jednak, chciałabym tutaj spojrzeć na gramatykę z trochę innej perspektywy. A mianowicie, wskazać na różnice występujące pomiędzy podręcznikami przygotowywanymi dla obcokrajowców, a tymi przeznaczonymi na rynek portugalski (dla uczniów szkół portugalskich). Najbardziej jaskrawym przejawem tego fenomenu, jest brak (w podręcznikach dla obcokrajowców) zaimka osobowego „vós” i odpowi…

Słownik piłkarski

Imagem
Nastał czas Euro, dlatego warto się dobrze przygotować do meczu reprezentacji Portugalii.
Podręczniki do zadań specjalnych...

Imagem
Każda osoba podejmująca się nauki języka portugalskiego, a często i sami native speakerzy, spotyka się na co dzień z różnego rodzaju dylematami językowymi. Dotyczą one wielu aspektów funkcjonowania danego języka obcego tj. ortografii (różne sposoby zapisu danej głoski), gramatyki (odpowiednie zastosowanie struktur lub wybór adekwatnego czasu gramatycznego) lub słownictwa (różnego rodzaju kolokacje lub wyrazy wyglądające podobnie w zapisie, a posiadające odmienne znaczenie). W takich przypadkach nie zawsze możemy oprzeć się na klasycznym podręczniku i dostrzegamy w pełni, że zdobyta przez nas wiedza ma swoje ograniczenia. Jednak nie należy się tak łatwo poddawać, ponieważ mamy kilka opcji do wyboru:
1.Poproszenie o pomoc rodzimego użytkownika języka portugalskiego
2.Przeszukanie wartościowych materiałów w Internecie – przede wszystkim stron, które w jasny i profesjonalny sposób obrazują trudne zagadnienia językowe
3.Śledzenie programów poświęconych w całości językowi portugalskiemu – wyj…