sexta-feira, 1 de maio de 2015

Warianty języka portugalskiego, czyli konkurs piękności we współczesnym wydaniu

Ostatnio przeglądając fora dotyczące języka portugalskiego, natrafiłam na gorącą dyskusję poświęconą tematowi, który z wariantów jest ładniejszy i bardziej uprawniony do tego, aby być uznanym za „wzór” poprawności oraz legitymizacji. Co ciekawe wymiana poglądów nie toczyła się jedynie pomiędzy osobami uczącymi się tego języka, ale również native speakerami. W przeważającej mierze podział przebiegał na linii Portugalii – Brazylia, pozostawiając gdzieś z boku pozostałe kraje, w których na co dzień używa się portugalskiego.

Podczas czytania poszczególnych opinii, nasuwała mi się nieprzerwanie jedna myśl: „Czemu właściwie ma służyć ta dyskusja?”. W końcu każdy uczący się języka portugalskiego ma prawo do posiadania własnego zdania w kwestii tego, który z wariantów bardziej lub mniej mu odpowiada i któremu z nich postanawia poświęcić więcej czasu i energii – który bardziej przemawia do jego serca. Często wybory te są bezpośrednio związane z doświadczeniami osobistymi lub dostępnością w zakresie nauki.
Zdecydowanie bardziej zaskakujący wydaje mi się fakt oceny wariantów pod względem poprawności językowej oraz pogląd jakoby któryś z nich miał większe prawo noszenia miana języka portugalskiego niż inny. Przy czym, Brazylijczycy (chociaż na co dzień wina nie leży tylko po ich stronie – w wielu przypadkach to Portugalczycy przywłaszczają sobie język i związane z nim prawa) powoływali się między innymi na pogląd, iż język, którym oni się posługują jest bardziej zbliżony do wersji pierwotnej (tzw. galego - português). Na poparcie tej tezy można przywołać współczesne podobieństwa pomiędzy językiem hiszpańskim i portugalskim – wariant brazylijski jest tu zdecydowanie bardziej zbliżony w wymowie, a także warstwie gramatycznej. Jednak w niektórych wypowiedziach wyczuwało się przekonanie, że poprzez to jest on bardziej poprawny – że to właśnie jest „prawdziwy” portugalski.  Z czym już nie można się zgodzić.

Osobiście podoba mi się zarówno odmiana europejska jak i brazylijska (chociaż serce nadal pozostaje w Portugalii), jednak w mojej opinii nie można zaprzeczać pewnym niepodważalnym faktom:

1. 

Język portugalski narodził się w Europie, w północnych obszarach Portugalii oraz terenach dzisiejszej Galicji – jako tzw. galego – português.


2. 

Język portugalski rozprzestrzenił się na wielu kontynentach, dzięki portugalskim odkryciom geograficznym. Dlatego też kraj ten położył podwaliny pod rozwój różnych od siebie, ale fascynujących wariantów języka. Każdy z nich przyczynia się na co dzień do ubogacenia języka portugalskiego jako całości.


3. 

Żaden z narodów wspólnoty języka portugalskiego nie może czuć się absolutnym, jedynym właścicielem języka – w pewien sposób go przywłaszczając.


4. 

Nawet w ramach danego państwa, funkcjonują różne regionalne odmiany języka. Inaczej mówi się na północy i Południu Portugalii oraz w poszczególnych regionach czy miastach Brazylii. Czy również im mamy odbierać prawo noszenia miana „języka portugalskiego”?



Podsumowując, język portugalski jest piękny i aby go zrozumieć należy zagłębić się zarówno w jego przeszłość jak i teraźniejszość. Trzeba zapoznać się z niesamowitą różnorodnością kulturową, która dopiero połączona w całość daje wspaniały obraz – mozaikę wydawałoby się złożoną z elementów niemożliwych do pogodzenia.

quinta-feira, 9 de abril de 2015

Przerwa w publikowaniu postów

Kochani czytelnicy,

chciałam zamieścić tylko krótką informację o przerwie w publikowaniu postów na tej stronie. Niestety, ostatnio brakuje mi czasu na pisanie oraz pomysłów na nowe posty. Mam nadzieję, że wrócę niedługo.

sexta-feira, 27 de fevereiro de 2015

Czytanie po portugalsku na stronie Instituto Camões

Jaki czas temu na stronie internetowej Instituto Camões pojawiły się kolejne propozycje związane z rozwojem umiejętności czytania w języku portugalskim. Jest to seria, krótkich tekstów dotyczących historii Portugalii wydana w wersji papierowej przez Expresso - tutaj poddana digitalizacji. Pierwsza seria omawia pokrótce żywot wybranych władców, rządzących niegdyś tym krajem. Natomiast druga poświęcona jest odkryciom geograficznym i opisuje kraje będące dawnymi portugalskimi koloniami, a które są w chwili obecnej niezależnymi państwami. 

Być może nie wszystkim z Was ta propozycja przypadnie do gustu (i w takim wypadku lepiej zajrzeć na stronę biblioteki wirtualnej, gdzie znajdują się dzieła znanych pisarzy). Grupą docelową są właściwie dzieci, jednak uważam, że dla osoby uczącej się języka czytanie prostszych tekstów jest dobrym rozwiązaniem. Ponadto, śledząc tekst można słuchać nagrań, co pomaga w rozwoju umiejętności słuchania ze zrozumieniem. Bonusem natomiast jest możliwość uzyskania wstępnych informacji o historii Portugalii, przedstawionych w przystępny sposób.

Jeżeli ktoś z Was chciałaby się zapoznać z tekstami, to zachęcam do kliknięcia na załączone linki: