domingo, 24 de julho de 2016

Fonetycznie - g

Okres wakacji jest czasem, kiedy mniej skupiamy się na nauce języka obcego, a bardziej na odpoczynku. Jednak, również w trakcie wakacji warto nieco popracować nad portugalskim - dzieląc materiał na mniejsze części, aby łatwiej go zapamiętać.

Dzisiaj chciałabym Wam ponownie zaproponować niewielką dawkę wiadomości fonetycznych. Tym razem przyszła pora na spółgłoskę g. Skupiłam się tutaj na podkreśleniu przede wszystkim zmian w wymowie tej głoski, w powiązaniu z samogłoskami. Jednak, dźwięk [G] spotkamy również w takich wyrazach jak grupo, grande itp. Rzeczą, o której warto pamiętać jest zmiana zapisu czasowników, tak aby zachować brzmienie bezokolicznika (np. w przypadku czasownika pagar - presente do conjuntivo zapisujemy jako eu pague).terça-feira, 19 de julho de 2016

Czas, a nauka języka obcego

Nie od dzisiaj wiadomo, że w nauce języka obcego liczy się czas. Ma on znaczenie nie tylko w aspekcie całości trwania procesu nauki – od podstaw po względną biegłość w posługiwaniu się językiem, ale również w kontekście czasu (lub jego braku) jaki jesteśmy w stanie poświęcić na codzienne doskonalenie naszych umiejętności. O ile w pierwszym przypadku jesteśmy w stanie zrozumieć, że sprawne posługiwanie się językiem obcym wymaga sporych nakładów i że nic nie spada nam z nieba. O tyle wygospodarowanie odrobiny wolnego czasu i przeznaczenie go na naukę w wielu wypadkach nie jest proste. Nie dziwi więc, że jest to jedna z najczęściej spotykanych wymówek, gdy ktoś zapyta nas o postępy językowe lub ich ewidentny brak. Jak jednak zaradzić powstaniu takiej sytuacji?

Wielu z Was zapewne słyszało o licznych metodach wykorzystania na naukę choćby niewielkiej ilości czasu. Najczęściej chodzi tutaj o maksymalne wypełnienie luk czasowych, które znajdują się w naszym grafiku np. powtarzanie materiału lub słownictwa w czasie drogi do pracy lub podczas wykonywania czynności, które nie wymagają od nas skupienia uwagi. W takich wypadkach świetnie sprawdzają się audiobooki, kursy audio lub ewentualnie fiszki (papierowe lub coraz bardziej popularne elektroniczne).

Ponadto, w ramach ćwiczenia własnych umiejętności możemy wymyślać różnego rodzaju gry językowe lub skorzystać z tych już istniejących. Jest to metoda, którą często stosujemy w nauce języka ojczystego i która może przynieść ciekawe rezultaty. Jeżeli przebywamy w grupie, możemy wykorzystać, na przykład, grę o nazwie „Tabu”. W trakcie zabawy należy zgadnąć o jakie słowo chodzi, nie używając przy tym słów zakazanych. Doskonale pozwala ona rozwijać zakres słownictwa oraz przezwyciężać blokadę językową. Pokazuje, że w trakcie mówienia możemy korzystać z rożnego rodzaju opisów, zamiast uparcie koncentrować się na jednym wyrazie i poszukiwać go w zakamarkach własnej pamięci (często jest to jeden z problemów pojawiających się w procesie komunikacji językowej).
Dobrze sprawdzą się również różnorakie gry słowotwórcze. Może to być: tworzenie nowych wyrazów na podstawie już istniejących (np. wykorzystywanie liter z danego wyrazu do utworzenia kolejnych, tworzenie przymiotników i rzeczowników na podstawie podanego czasownika itp.), budowanie rodziny wyrazów (pod względem tematycznym lub słowotwórczym), tworzenie ciągu wyrazów – ostatnia litera wyrazu poprzedzającego jest zarazem pierwszą kolejnego itp.

Język obcy może również stanowić część czasu, który przeznaczamy na odpoczynek. Doskonale w takiej roli sprawdza się czytanie książek w języku obcym, słuchanie muzyki lub też pisanie krótkich tekstów. Oczywiście, najlepiej będzie, jeżeli jest to czynność, która sprawia nam rzeczywistą przyjemność. Tutaj nieco mniej determinują nas ograniczenia czasowe, ponieważ wiele z tych czynności możemy wykonywać przed snem, relaksując się w ogrodzie lub innym spokojnym miejscu.

Świetnym pomysłem jest również udział w dyskusji na różnego rodzaju forach językowych. W dobie wszechobecnego Internetu dostęp do nich znacząco wzrósł. Mamy więc wybór pomiędzy grupami typowo językowymi, jak również tymi tematycznymi; gdzie możemy dzielić się naszym hobby, używając przy tym języka obcego. W tym przypadku, łączymy przyjemne z pożytecznym.

Mam nadzieję, że to małe podsumowanie pomoże Wam w nauce języków obcych oraz zainspiruje do odkrywania nowych sposobów skutecznego wplatania ich w codzienne życie.


A jakie są Wasze sposoby na znalezienie czasu na naukę?

segunda-feira, 4 de julho de 2016

Fonetycznie - c

Osoby uczące się języka portugalskiego wiedzą, że opanowanie zasad wymowy nie jest proste. Przede wszystkim, jest to związane z rozbudowanym systemem samogłoskowym. Jednak, wiele problemów sprawiają także liczne rozbieżności pomiędzy zapisem wyrazów, a ich wymową (ta sama litera - różne sposoby wymowy). Na szczęście istnieją pewne reguły, które mogą pomóc nam uporać się z tym zadaniem.

Dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować zasady związane z wymową litery c.segunda-feira, 27 de junho de 2016

Gramatyka – niby jedna, ale nie taka sama

Myślę, że żadnej z osób uczących się języka obcego nie zdziwi fakt, iż wariant przedstawiany w podręcznikach różni się w pewnym stopniu, od gramatyki stosowanej na co dzień przez rodzimych użytkowników języka. Bynajmniej nie mam tutaj na myśli, błędów które często nam się zdarzają, także w języku ojczystym (te zdecydowanie należy eliminować), ale o przypadkach stosowania nadmiernie poprawnych form. Można to zaobserwować podczas wszelkiego rodzaju egzaminów językowych, gdzie spotkamy formy bardzo poprawne gramatycznie, ale jednak rzadko spotykane na ulicy.

Nieco podobna sytuacja ma miejsce w języku portugalskim. Jednak, chciałabym tutaj spojrzeć na gramatykę z trochę innej perspektywy. A mianowicie, wskazać na różnice występujące pomiędzy podręcznikami przygotowywanymi dla obcokrajowców, a tymi przeznaczonymi na rynek portugalski (dla uczniów szkół portugalskich). Najbardziej jaskrawym przejawem tego fenomenu, jest brak (w podręcznikach dla obcokrajowców) zaimka osobowego „vós” i odpowiadającej mu formy czasownika.

 


 W wersji dla portugalskich uczniów wygląda to tak.

 Ponadto, w podręcznikach do szkół portugalskich rzadziej spotykane są formy „dele” lub „dela”, jak również niektóre z form łączenia zaimków pełniących funkcję dopełnienia bliższego i dalszego. Dlatego, aby zyskać pełen obraz gramatyki warto czasami posiłkować się również książkami przeznaczonymi dla uczniów z danego kraju.