Mensagens

A mostrar mensagens de Agosto, 2016

System edukacyjny w Portugalii

Imagem
Już jutro rozpoczyna się kolejny rok szkolny, a wraz z nim okres wytężonej pracy. Część uczniów czeka na niego z dozą ciekawości, ale większość chciałaby, aby wakacje trwały dłużej. Jednak, jak to mówią, nie można mieć w życiu wszystkiego ;)
Nawiązując do tematu, chciałabym Wam zaprezentować jak wygląda system edukacyjny w Portugalii. Biorąc pod uwagę podział na poszczególne etapy nie odbiega on znacząco od systemu polskiego. Jednak po bliższej analizie możemy dostrzec pewne różnice.


Źródło: Educação e formação em Portugal; Ministério da Educação Setembro de 2007

Podobnie jak w naszym kraju, także w Portugalii możemy skorzystać z tak zwanej edukacji przedszkolnej (a educação pré-escolar). Dostęp do niej mają dzieci, które ukończyły 3 rok życia. Jednak, ma ona charakter fakultatywny.
Kolejnym etapem nauki jest szkolnictwo podstawowe (o ensino básico). W Portugalii zostało ono podzielone na 3 osobne cykle:
1 cykl (1° Ciclo) – obejmuje cztery lata nauki 2 cykl (2° Ciclo) – obejmuje dwa lata na…

"Estar a" vs "andar a"

Imagem
W języku portugalskim w celu umiejscowienia wykonywanej przez nas czynności w czasie, oprócz zastosowania odpowiednio odmienionego czasownika, możemy również wesprzeć się wykorzystaniem takich form jak peryfrazy. Dzisiaj chciałabym się skupić na dwóch z nich, które mają podobne zastosowanie. Obie obrazują nam czynność, która znajduje się obecnie w stadium realizacji.
1.Estar a
Konstrukcję tę stosujemy, aby opisać czynność, która trwa w chwili obecnej. Chodzi tu przede wszystkim o ukazanie aspektu ciągłości danej czynności (w przeciwieństwie do zastosowania czasu teraźniejszego). Peryfraza ta posiada dwie formy:
Portugalia: estar a + infinitivo Estou a estudar português. Ele não pode atender o telefone, porque está a dormir.
Brazylia: estar + gerúndio
Estou estudando português. Ele não pode atender o telefone, porque está dormindo.
Podane przykłady odnoszą się do sytuacji, która ma miejsce w chwili obecnej.
2.Andar a
Konstrukcja ta jest nieco odmienna w swym zastosowaniu. Może ona wyrażać czynnoś…

Największe bolączki osób uczących się języka portugalskiego

Rozpoczynając naukę języka obcego nastawiamy się pozytywnie. Mamy nadzieję na wielką przygodę, pełną satysfakcji i sukcesów. W myślach widzimy się już w sytuacji, kiedy biegle posługujemy się danym językiem. Musimy przecież wykrzesać z siebie chociaż odrobinę motywacji, aby móc wytrwać w naszym postanowieniu. Co tylko na początkowym etapie wydaje się rzeczą banalną.
Należy sobie jednak uświadomić, że jak to w życiu bywa, także w nauce języka obcego możemy napotkać na różne, niespodziewane zjawiska i blokady. Będą nam one w pewien sposób utrudniać opanowanie języka, a w skrajnych wypadkach mogą nawet doprowadzić do całkowitej rezygnacji z nauki. Dlatego, aby temu zapobiec nie możemy nastawiać się hurraoptymistycznie, tylko realnie podejść do całej kwestii.
Język portugalski nie jest tutaj żadnym wyjątkiem. W czasie nauki napotkamy zagadnienia, które mogą sprawić nam problem. Oczywiście, dla każdej osoby  będzie to coś innego. Jeden będzie miał większe problemy ze słownictwem, drugi z wym…

Legendy, czyli Portugalia w czystej postaci

Imagem
Portugalia jest krajem, z którym wiążą się liczne legendy. Część z nich ma charakter ogólny i jest znana w całym kraju, a część wiążę się z określonym regionem lub miastem. Dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować jedną z najbardziej znanych opowieści o koguciku z Barcelos.


Oprócz samego tekstu znajdziecie również ćwiczenia gramatyczne i leksykalne.
Miłej zabawy z językiem portugalskim!!!