Czy język portugalski jest trudny?

W swoich podróżach językowych często spotykam się z pytaniami: „Który język jest najtrudniejszy do opanowania?” lub też „Czy język portugalski jest trudny do nauczenia?”. Mają one, przynajmniej teoretycznie, pomóc szukającym odpowiedzi w podjęciu ostatecznej decyzji o rozpoczęciu nauki języka obcego lub też porzuceniu tej myśli. Ponadto, w Internecie można znaleźć liczne rankingi dotyczące oceny stopnia trudności poszczególnych języków (najczęściej są one sporządzone w języku angielskim). Jednak nie zawsze opierają się na racjonalnych przesłankach, a ponadto przerzucają ciężar decyzji z naszych barków na kogoś innego. Co w konsekwencji może przełożyć się na podjęcie decyzji o zaprzestaniu nauki, gdy tylko pojawią się pierwsze trudności. Znacznie lepiej jest opierać się na własnej motywacji oraz zaangażowaniu. Zawsze możemy ocenić samemu czy warto uczyć się danego języka np. gromadząc informacje na jego temat lub też poszukując podstawowych materiałów i przerabiając kilka lekcji.
Tych najbardziej wytrwałych w swych poszukiwaniach nie zrażają jednak żadne argumenty, a żadna odpowiedź nie jest wystarczająco dobra. Zastanówmy się więc wspólnie jak to wygląda z perspektywy języka portugalskiego.

Czy język portugalski możemy zaliczyć do kategorii tych bardziej skomplikowanych?

Przed rozpoczęciem analizy konkretnego przypadku, warto zastanowić się nad zagadnieniami, które wpływają na postrzeganie języka obcego jako bardziej skomplikowanego niż inne. Większość z nich posiada dość subiektywny charakter i zależy od danej osoby. Możemy jednak znaleźć też takie, które uznamy za nieco bardziej obiektywne (np. przynależność do rodziny językowej).

1.     Umiejętności w zakresie nauki języków obcych

Jednym z czynników, który ma wpływ na naukę języka obcego, mają nasze ogólne predyspozycje. Jednym nauka przychodzi z łatwością, a innym osobom  zajmuje to znacznie więcej czasu. Dla niektórych język obcy jest narzędziem pracy, a dla pozostałych stanowi część życia (jest pasją). W konsekwencji, może się to przełożyć na zainteresowanie tematem oraz zaangażowanie w proces nauki.
Niemniej nie oznacza to, że osoby mające trudności z nauką języków, nie są w stanie ich opanować. Po prostu muszą poświęcić na to więcej czasu lub wypracować metodę, która pomoże im w osiągnięciu celu.

2.    Poziom motywacji

Istotnym czynnikiem jest również poziom motywacji do nauki określonego języka. Jeżeli chcemy, aby nasze wysiłki zakończyły się sukcesem, nie wystarczy sobie powiedzieć: „Chcę nauczyć się danego języka”. Trzeba wykrzesać z siebie motywację, która pozwoli nam przezwyciężyć stojące przed nami trudności i osiągnąć zamierzone cele. Najlepiej będzie, gdy chęć nauczenia się określonego języka będzie ściśle związana z naszymi potrzebami (np. chęć zamieszkania w danym kraju, możliwość komunikacji z rodziną i przyjaciółmi, szczególne zainteresowanie danym kręgiem kulturowym, możliwości rozwoju zawodowego).

3.    Doświadczenia w nauce

Niemniej ważne są zdobyte wcześniej doświadczenia w zakresie nauki języków obcych. Jeżeli mieliśmy już do czynienia wcześniej z tą dziedziną, to niewątpliwie posiedliśmy już pewne techniki, które pomogą nam w opanowaniu nowego materiału.
Ponadto, znając siebie i własne preferencje, możemy też zidentyfikować potencjalne zagadnienia problemowe lub określić te, którym powinniśmy poświęcić nieco więcej czasu niż przy pierwszym języku.

4.   Alfabet, słownictwo oraz struktury gramatyczne

Duże znaczenie ma również sama konstrukcja języka. Trudniejsze mogą się nam wydawać (a w wielu wypadkach rzeczywiście tak jest) języki, które posiadają odmienny alfabet, niż nasz język ojczysty. Staje się on automatycznie pierwszym zagadnieniem, z którym musimy się zmierzyć.
Spotkamy też takie osoby dla których wyzwaniem będzie nauka gramatyki (zwłaszcza jeżeli nieszczególnie za nią przepadają). W tym przypadku, im bardziej skomplikowana jest struktura gramatyczna, tym więcej przeciwników tego języka. Jednak, nie powinno nas to powstrzymywać przed podjęciem wysiłku opanowania danego języka.

5.    Możliwość porównania języka obcego z językiem ojczystym

Pewną pomocą może okazać się możliwość porównania określonych aspektów występujących w języku obcym z naszym językiem ojczystym. Pozwala to w bardziej przejrzysty sposób pojąć zagadnienia regulujące jego funkcjonowanie. Natomiast wyzwaniem może być dla nas, w takim przypadku, podobne słownictwo (trzeba zwrócić większą uwagę na podobieństwa i różnice, aby nie zakłóciło to komunikacji).

Po tym krótkim wstępie, zbliżamy się powoli do odpowiedzi na kluczowe pytanie, stanowiące temat tego wpisu „Czy język portugalski jest trudny?”. Jednak, muszę przestrzec te osoby, które poszukują jednoznacznej oceny, że odpowiedź może okazać się dla nich mało satysfakcjonująca.
Język portugalski jest postrzegany przez wielu jako dość skomplikowany. Ale czy rzeczywiście jest aż tak trudny….

Słownictwo

Myślę, że samo opanowanie słownictwa w języku portugalskim nie jest rzeczą zbyt skomplikowaną i przebiega podobnie jak to się dzieje w przypadku każdego języka obcego. Oczywiście znajdziemy sporo wyrazów, które brzmią podobnie do siebie (np. cansado – casado; massagem - mensagem) i na samym początku mogą nam się mylić, ale skala ich występowania nie jest zbyt duża.
Jeszcze łatwiejsze zadanie będą miały osoby posługujące się innym językiem romańskim (przynajmniej w wersji pisanej). Objawia się to przede wszystkim w podobieństwie wyrazów, co ułatwia zrozumienie całości. Jedyna rzecz na którą należy uważać to tzw. falsos amigos.

Gramatyka

W porównaniu z językiem polskim oraz niektórymi językami europejskimi, pewne elementy portugalskiej gramatyki będą stanowiły problem dla obcokrajowca. Szczególnie należy zwrócić tu uwagę na rozbudowany system czasów, zaimki, rodzajniki oraz przyimki. W pierwszym przypadku, oprócz opanowania samych zasad użycia oraz odmiany, dobrze jest obserwować poszczególne sytuacje, w których został użyty dany czas gramatyczny. Ułatwia to zrozumienie niuansów dotyczących licznych form czasu przeszłego czy też zasad funkcjonowania modo conjuntivo.
Kolejną kwestią problematyczną są zaimki. Same w sobie nie stanową one jeszcze dużego wyzwania, jednak w poprawnym zastosowaniu części z nich (zaimki zwrotne oraz zaimki dopełnienia) kluczową rolę odgrywa ich położenie w zdaniu. Dobrze jest na początek poznać najczęściej występujące sytuacje, które regulują to zagadnienie. Na wyższym etapie, dobrze jest poszerzać gamę zastosowań, mając praktyczny kontakt z językiem.
Dwa ostatnie aspekty obejmują stosowanie rodzajników oraz przyimków. Pierwszy z elementów nie występuje w języku polskim, dlatego samo wyćwiczenie poprawnego użycia jest skomplikowane. Ponadto, rozpoznanie rodzaju też nie zawsze bywa proste. Natomiast, jeżeli chodzi o przyimki, to szczególną uwagę warto poświęcić występowaniu licznych połączeń z rodzajnikami określonymi oraz nieokreślonymi.

Wymowa

Jednym z elementów, na który najczęściej zwraca się uwagę jest wymowa. Dla osoby znajdującej się na początku swojej drogi już samo tempo wypowiedzi będzie stanowiło wyzwanie (tj. Portugalczycy mówią bardzo szybko). Można sobie z tym radzić osłuchując się z językiem np. poprzez konwersacje z native speaker’ami, oglądanie telewizji, słuchanie radia oraz muzyki.
Kolejną kwestią jest wymowa tych samych liter w różny sposób. Na początku należy przede wszystkim skupić się na opanowaniu zasad, które regulują wymowę najważniejszych dźwięków. Niuanse fonetycznie, o ile nie utrudniają one komunikacji lepiej zostawić na później.

Mimo występowania tych wszystkich zagadnień problemowych, należy powiedzieć, że język portugalski nie jest ani zbyt łatwy, ani zbyt trudny. To nasza motywacja oraz zaangażowanie będzie decydować o ostatecznym sukcesie. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że określony język obcy, np. portugalski, jest obiektywnie trudy do opanowania. Duże znaczenie mają bowiem odczucia danej osoby. Dla jednych, będzie to język piękny, a nauka będzie przebiegać sprawnie. Dla innych, będzie językiem pełnym pułapek.
Ponadto, dobrze jest pamiętać, że każdy uczy się w inny sposób i dlatego warto jest wypracować własny system nauki. Wtedy będzie ona przyjemnością, a poszczególne elementy (nawet te najbardziej skomplikowane) staną się zrozumiałe wraz z upływem czasu.

Comentários

Mensagens populares deste blogue

Portugalski, a hiszpański

Jak pisać po portugalsku na komputerze, czyli klawiatura portugalska

Książki do nauki języka portugalskiego (I) - Português XXI