Palavras homófonas em português/Homofony w języku portugalskim

Homofony (homófonos), które wraz z homografami (hómografos) stanowią grupę nazywaną homonimami (homónimos),  to słowa, które wymawiamy w ten sam sposób, ale zapisujemy przy pomocy innego znaku. Możemy je spotkać również w języku portugalskim. Często sprawiają one problemy nawet rodzimym użytkownikom. Poniżej chciałabym zaprezentować kilka z nich.


1. há i à

    há = trzecia osoba liczby pojedynczej czasownika haver

    à =  a + rodzajnik określony "a" 
np. às 8 horas (o godzinie 8)


2. assento i acento

    assento = siedzenie

    acento = akcent tj. znak graficzny znajdujący się nad odpowiednią literą


3. viajem i viagem

viajem = trzecia osoba liczby mnogiej w trybie łącznym (modo conjuntivo) lub rozkazującym (imperativo)

viagem = podróż


4. sem i cem

sem = bez

cem = 100


5. cinto i sinto

cinto = pas, pasek

sinto = pierwsza osoba liczby pojedynczej czasownika sentir


6. coser i cozer

coser = szyć

cozer = gotować


Comentários

Mensagens populares deste blogue

Portugalski, a hiszpański

Jak pisać po portugalsku na komputerze, czyli klawiatura portugalska

Książki do nauki języka portugalskiego (I) - Português XXI