"Avançar em português" Ana Tavares, Marina Tavares

Małymi krokami zbliża się wrzesień (jednak zostało jeszcze trochę czasu na odpoczynek), dlatego chciałabym Wam zaproponować omówienie kolejnego z podręczników do nauki języka portugalskiego. Tym razem jest to propozycja dla tych z Was, którzy znają już trochę ten język (poziom B2). Podręcznik ten nazywa się „Avançar em português” i ma na celu pomoc uczniom w pogłębieniu znajomości języka oraz w rozwinięciu umiejętności związanych z gramatyką i fonetyką. Może on służyć zarówno do samodzielnej nauki, jak również do pracy na zajęciach pod kierunkiem nauczyciela.
Ogólne informacje:

Podręcznik zawiera 10 zorganizowanych tematycznie rozdziałów. Każdy z nich podzielony został na kilka części: textos, contextos e pretextos, która zawiera teksty, nagrania oraz ćwiczenia z nimi związane; gramática e vocabulário, sekcja poświęcona zagadnieniom gramatycznym i słownictwu; ortografia e pronúncia – poświęcona zagadnieniom z zakresu fonetyki i pisowni; sekcja poświęcona rozwijaniu umiejętności pisania tekstów w języku portugalskim oraz zadania związane z tematem danego rozdziału (oparte między innymi na poszukiwaniu informacji oraz ich prezentacji). Ponadto do tego podręcznika dołączona jest płyta z wszystkimi nagraniami. Na końcu znajdziemy transkrypcję nagrań oraz klucz odpowiedzi.

Ocena:

Moja ogólna ocena tego podręcznika jest pozytywna. Ćwiczenia mają różnoraki charakter i właściwie wszystkie teksty zostały opracowane na podstawie artykułów prasowych i badań. Również słownictwo w nich zawarte ma charakter bardziej rozbudowany. Znajdziemy tu wiele sekcji poświęconych wyrażeniom idiomatycznym lub przysłowiom. W podręczniku natrafimy również zagadnienia związane z kulturą państw obszaru portugalskojęzycznego. Minus może stanowić fakt, że dla sekcji typowo językowych nie mamy klucza odpowiedzi. Przy samodzielnej nauce będzie to stanowić pewne utrudnienie.

Ponadto możemy ćwiczyć rozumienie ze słuchu. Chociaż tutaj trzeba przyznać, że zadań poświęconych tej właśnie umiejętności nie ma zbyt wiele. Co dla osób, pragnących się skupić na tym aspekcie może stanowić pewną niedogodność.

Zagadnienia gramatyczne przedstawione są w dość jasny sposób. Jednak dotyczy to przede wszystkim tych kwestii, które są poruszane po raz pierwszy. Możemy znaleźć również takie ćwiczenia, które będą dotyczyły stosowania wcześniej poznanych struktur (jednak w sposób całościowy). Co sprawia, że najczęściej musimy wpisać właściwą formę czasownika. Na końcu książki znajdziemy klucz odpowiedzi do tej sekcji.


Ciekawą część książki stanowi część fonetyczna. Zadania opierają się bądź na określeniu usłyszanej głoski, a w przypadku samogłosek np. umieszczeniu wyrazu w odpowiedniej kolumnie w zależności od sposobu wymowy. Ponadto w sekcji tej znajdują się też zadania poświęcone pisowni. Najczęściej dotyczą one wyboru pomiędzy brzmiącymi tak samo lub podobnymi literami. Jednak odnajdziemy też zadania związane z umieszczaniem akcentów graficznych w wyrazach, na podstawie dołączonego nagrania.

Comentários

Mensagens populares deste blogue

Portugalski, a hiszpański

Jak pisać po portugalsku na komputerze, czyli klawiatura portugalska

Książki do nauki języka portugalskiego (I) - Português XXI